Investigació familiar

Encaminada a la resolució de conflictes familiars i personals.

Localizacion de bienes

LOCALITZACIÓ PERSONES I BÉNS

Infidelidad

INFIDELITAT MATRIMONIAL

Control de conducta

CONTROL DE CONDUCTA

Adicciones

PREVENCIÓ DE ADDICCIONS

Absentismo

FUGA DE MENORS

Absentisme escolar

Herencias

HERÈNCIES

Localització de possibles hereus, localització i situació dels béns heretats, etc.

Custodia de menors

CUSTÒDIA DE MENORS/PENSIONS

Comprovació canvis de situació econòmica, laboral o personal que afectin les mesures de conveni regulador.

Tractem amb discreció i sensibilitat les qüestions personals relacionades amb adults i menors.

Si desitja sol·licitar més informació sobre els nostres serveis, posis en contacte amb nosaltres