Serveis / INVESTIGACIÓ

mas INFORMACIÓ COMERCIAL
mas RECERQUES
mas ECONÒMIC-FINANCERA
mas INVESTIGACIÓ PRIVADA
Enrere

ECONÒMIC - FINANCERA


  • Investigació prèvia per a embargaments i executius "PRECONTENCIÓS "
  • Especial "GRANS RISCOS"
  • Solvència i responsabilitat davant de tercers
  • Insolvències fingides

arrow INFRACCIONS A LA "L.A.U" (pdf Llei d'Arrendaments Urbans )

  • Duplicitat d'habitatge
  • Sotsarrendaments
  • Cessions o traspassos
  • Subrogacions